Slim, Verstandig en Handig met Media

In schooljaar 2014/2015 is Digital Playground gestart met het project Slim, Verstandig en Handig met Media op zes Rotterdamse praktijkscholen.

Leerlingen werken in dit project zelf aan een voorlichtingscampagne rondom mediawijsheid en worden op basis van hun eigen mediagedrag bewust gemaakt van de werking van media en de bijbehorende gevaren en kansen. In de campagne komen de thema’s beveiligen en privacy, cyberpesten en bedreigen, bekende en onbekende vrienden en echt/onecht aan de orde.

In maart 2014 startte een pilot van de eerste twee modules op praktijkschool Accent Centrum. De bevindingen van deze pilot zijn verwerkt in het definitieve programma dat begin schooljaar 2014/2015 startte met alle eerstejaars leerlingen van zes Rotterdamse praktijkscholen.

In de campagne worden activiteit en theorie afgewisseld. De actieve, digitale lessen worden verzorgd door Digital Playground. Belangrijk onderdeel van dit project is de overdracht van kennis naar de docenten van de deelnemende scholen. Zij geven dan ook een deel van de lessen. Lesmateriaal wordt gedeeld via de projectwebsite, www.promediawijsheid.nl.

Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie uit de Kijk op Media regeling van Fonds 21.

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen via 010 4126031 of info@digitalplayground.nl