DIY Virtual Reality

Digital Playground geeft een innovatieve impuls aan cultuureducatie door een nieuwe discipline toe te voegen aan haar eigen portefeuille en deze te delen met iedereen die zelf met virtual reality aan de slag wil. Do It Yourself Virtual Reality is een laagdrempelige methode om met jongeren zelf virtual reality te maken. Daarnaast is het een digitaal platform waarmee de resultaten zichtbaar zijn te maken op een scherm of in een virtual reality bril. 

Do It Yourself Virtual Reality de methode en het platform zijn niet het doel op zich. Ons doel is een nieuwe aansprekende vorm te vinden waarmee jongeren zich kunnen verdiepen in een cultureel onderwerp. Dit is de kern van waar Digital Playground zich al jaren mee bezig houdt: cultuureducatie waarbij media als middel wordt ingezet. Op dit moment worden dergelijke digitale verwerkingsopdrachten vooral met film, fotografie en animatie gedaan.

Do It Yourself Virtual Reality is de eerste educatieve toepassing waarin jongeren zelf virtual reality maken én beleven. Beide onderdelen van dit project komen gratis ter beschikking van culturele instellingen en scholen in Nederland. Het is nadrukkelijk ons doel dit platform te delen met musea en andere presentatie instellingen die hierin een nieuwe manier zien om jongeren aan zich te binden.

De eerste toepassing van de methode en het platform vindt plaats in samenwerking met Museum Rotterdam in de tentoonstelling Een Nieuwe Stad, over de wederopbouw van Rotterdam. De tentoonstelling start in januari 2016 in het dan te openen nieuwe museum.

Meer informatie op de website www.diy-virtualreality.nl