Digital Playground Blog

Next Level Onderwijs

Voor mijn werk bij Digital Playground kom ik graag bij de mensen thuis. Pardon, kom ik graag bij het onderwijs over de vloer. Naast het ontwikkelen van nieuw workshop aanbod voor ons Medialab vind ik het namelijk ontzettend leuk om samen met docenten te werken aan vernieuwende onderwijsdidactiek en methodes. 

Dat gebeurt dan meestal in de vorm van één of meerdere trainingssessies. Ik deel mijn kennis, laat inspirerende voorbeelden zien van IT gebruik in de klas en gezamenlijk (onder) zoeken we de meerwaarde hiervan binnen de eigen lespraktijk. Erg belangrijk hierbij is het scheppen van een ontspannen en veilige sfeer. Het gebeurt namelijk niet zelden dat er een flinke dosis scepsis binnen het team is als het gaat over onderwijsvernieuwing en helemaal in relatie tot IT gebruik.  Die angel moet er dus vaak eerst uitgehaald worden en pas dan kan er met een open blik en zonder angst om te falen van elkaar geleerd worden. Kleine stapjes, maar erg interessant en leerzaam.

Het is dan ook heel gaaf wanneer je twee docenten tegenkomt die niet kunnen wachten om de boel eens flink op zijn kop te zetten. Open staan voor experiment en mij het vertrouwen geven om met hun te co-creëren. Door de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds konden we hier ook daadwerkelijk handen en voeten aan geven. Het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn cultuureducatie voor de onderbouw van het vmbo. Als onderdeel van de tekenles leren pubers van het Einstein Lyceum (Rotterdam) en het Visser ’t Hooft Lyceum (Leiden) van alles over gamedesign, gamecultuur en hoe de te computer gebruiken als creatief gereedschap. Dit project heet LEVEL 21.

Om de leerlingen zoveel mogelijk  te inspireren en actief te houden werken we op basis van verhalend ontwerpen en maken we gebruik van gamificatie elementen. Wie, wat, waar? Verhalend ontwerpen, dat komt er op neer dat alle lessen onderdeel zijn van een verhaal waar de leerlingen een actieve rol in hebben. In dit geval binnen het thema vrijheid. Via het online leerplatform krijgen de leerlingen plotseling een video oproep van een mysterieus persoon, Midas. Hij bevindt zich in het jaar 20130 en roept de hulp in van de leerlingen (zie onderstaande video). In de stad Ravus waar hij vandaan komt is kunst vanuit overheidswege verboden en grotendeels vernietigd. Maar er is nog veel meer aan de hand. Want wie is persoon 800480? Langzaam maar zeker worden de leerlingen verder in zijn (game) wereld gezogen en wordt hun rol in het verhaal groter. Gedurende het jaar kunnen er op verschillende onderdelen badges (zie vb) worden verdiend.  Bijvoorbeeld voor in te leveren werk maar ook op specifieke onderdelen tijdens het leerproces. Het verkrijgen van meer verantwoordelijkheid (autonomie) over het leren, samenwerken met leerlingen aan het verhaal (tweede jaar) en het aansluiten bij hun belevingswereld dragen allemaal bij aan de intrinsieke motivatie van de leerling.

Digital Playground pleit voor meer samenwerking tussen de cultuursector en het onderwijs. Een kans zoals hierboven staat beschreven krijgen wij helaas nog veel te weinig. Scholen weten ons niet altijd te vinden, de vraag is nog niet duidelijk of het budget is al besteed aan iets anders. Daar willen wij graag verandering in brengen.  Verbindt de expertise en creativiteit van een culturele instelling, kunstenaar of medialab verbindt met de inhoudelijke en didactische kennis van het onderwijs en er kunnen fantastische crossovers ontstaan.  Wij zijn er van overtuigd dat daarmee het leerrendement en de schoolresultaten ook omhoog gaan.

En ja, dat kan ook met andere vakken dan alleen de kunstvakken. Laat leerlingen tijdens de natuurkunde les de Gravitatiewet van Newton maar eens testen in hun eigen 3d game  omgeving op basis van Unity (gratis game engine). Dat vergeten ze nooit meer.

Meer weten over LEVEL 21 of enthousiast geworden om ook meer creativiteit de school in te brengen? Neem gerust contact met ons op!


Wiebe Albers

Projectleider