ACTIE!

Project ACTIE!

Van juni 2009 tot augustus 2010 hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties (BZK), Berenschot en tien gemeenten gewerkt aan het ontwikkelen van een instrument voor het overdragen van de kernwaarden van de democratische rechtsstaat op kinderen.

Mediapartner Digital Playground heeft hiervoor een interactieve werkvorm bedacht en toegepast om kinderen, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en bestuurders met elkaar in gesprek te brengen over de betekenis en waarde van vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Achterliggende gedachte is dat hiermee een bijdrage wordt geleverd aan het voorkomen van polarisatie en radicalisering.

Mening, maken, media!
De pilot bestond uit drie activiteiten per gemeente. Gedurende de eerste bijeenkomst zijn de kinderen uitgenodigd om hun mening over de drie kernwaarden te geven. Tijdens de tweede bijeenkomst hebben de kinderen zelf een film gemaakt over de rol van de kernwaarden in hun leven. Tijdens de derde bijeenkomst zijn de gemaakte filmpjes aan het lokale bestuur getoond en met de kinderen besproken. In de meeste gevallen in de raadszaal ten overstaan van de burgemeester en wethouders. Helemaal officieel en spannend dus!

Voor dit project zijn we op locatie geweest in Arnhem, Breda, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Vaals, Weert, Wijdemeren, Zaltbommel en het voormalig stadsdeel Slotervaart.

In totaal hebben 125 kinderen deelgenomen.